fbpx

מעצבים מחדש את
שדה בריאות הנפש בישראל

נגן וידאו
נגן וידאו

דפ"י איננה ארגון טיפולי. אם ברצונך לברר לגבי טיפול בדיאלוג פתוח, אפשר לפנות לאחד-ת מבוגרות קורס ההכשרה השנתי שמקבלות פניות לטיפול –

דפ"י איננה ארגון טיפולי. אם ברצונך לברר לגבי טיפול בדיאלוג פתוח, אפשר לפנות לאחת מבוגרות קורס ההכשרה השנתי שמקבלות פניות לטיפול

בספריה שלנו אפשר למצוא מאמרים כתובים, קטעי וידאו ומידע עדכני אודות הדיאלוג הפתוח בארץ ובעולם. הסתקרנת?