fbpx

כסף קטן, אימפקט גדול

התרומה שלכם יכולה לקדם שינוי במערכת בריאות הנפש בישראל

עד כה, פעלנו בגזרות רבות על מנת לקדם את המטרה של ההטמעה וההתאמה של הדיאלוג הפתוח לישראל. בעקבות הפעילות שלנו נחשפו אל הדיאלוג הפתוח בהרצאה או סדנה מבואית כ-2,800 איש ואשה, כ-80 בוגרים סיימו את ההכשרה השנתית עם עוד 40 בדרך, ועוד אלפים הכירו את הגישה במדיה החדשה בישראל. בעזרת התרומה שלך נוכל:

לממן מלגות למתמודדים ובני משפחה לסדנאות והקורסים שלנו.

לסבדסד את קורס ההכשרה השנתי שלנו, ולהנגיש אותו לעוד אנשים שייצרו עתיד אחר בבריאות הנפש בישראל. 

להרחיב את הפעילות שלנו, ולממן משרות נוספות שיעזרו לנו לקדם את החזון שלנו לעשור הקרוב, שכולל שינוי עומק במערכת ברה"ן ויצירת קהילה דיאלוגית ברת קיימא בישראל.

team (3)

1,345

איש ואישה תרמו לדפ"י

budget

242,662 ₪

גויסו עבור דפ"י